Gezamenlijk persbericht: 333m.nl van start

Gezamenlijk persbericht

333m.nl van start: Stichting Schaatshal Leiden en Leidse en regionale ijsverenigingen aan de slag met financiering van 333 meter ijsbaan

‘Langer is beter, help mee aan 333 meter!’

Op dinsdag 13 februari 2018 hebben de Stichting Schaatshal Leiden en de Leidse en regionale ijsverenigingen de bijzondere actieplannen bekendgemaakt om gezamenlijk tot een financiering voor een 333 meter baan te komen. Via de nieuw gelanceerde website 333m.nl zijn deze acties te volgen.

Nu het College van B&W van de gemeente Leiden het voornemen heeft genomen om de kosten voor een nieuwe schaatshal met een langebaan van 250 meter op zich te nemen, doen de schaatshal Leiden en de regionale en Leidse ijsverenigingen er alles aan om financiering van een 333 meter baan voor elkaar te krijgen. Want: voor de hele ijssport in de Leidse regio geldt: langer is beter.

Voor de extra 83 meter (het verschil tussen 250 en 333 meter) is een bedrag van 3,2 miljoen euro nodig. Dit bedrag moet enerzijds behaald worden door financiering vanuit de regionale gemeenten, maar anderzijds door de verenigingen zelf aan de slag te laten gaan met crowdfunding. Vandaag is de website 333m.nl gelanceerd, waarop deze acties centraal en online te volgen zijn. Tot 1 oktober 2018 hebben de schaatsfans tijd om dit bedrag in te zamelen. De komende maanden zullen zij daarom op vele ludieke manieren van zich laten horen.

Acties
De crowdfunding acties zijn talrijk: zo worden er obligatieleningen uitgegeven en kunnen, met het oog op het energieneutrale karakter van de 333 meter baan, één of meerdere zonnepanelen geadopteerd worden.

De 27 schaatsverenigingen die in de Leidse ijsbaan schaatsen zullen de komende maanden ieder honderd vierkante meter ijs, à  € 33, 33 per vierkante meter, verkopen. Ook wordt er een grootscheepse online loterij georganiseerd, met loten die 3,33 per stuk zijn.

Uitgifte groene obligatieleningen à € 333,33
Adopteren van een zonnepaneel à € 333,33
Verkoop van 100m2 ijs per schaatsvereniging, à € 33, 33 per m2
Schaatsmaat, loyaliteitsprogramma. Jaarlijkse donatie van € 33,33
Kids Only, online acties door en voor kinderen
Online verkoop van ‘333 producten’
Online loterij, verkoop van loten à € 3,33

Waarom 333 meter?

1. Talent
Voor de ontwikkeling van de talenten uit de regio biedt een 333 meter ijsbaan meer en betere mogelijkheden dan een 250 meter ijsbaan. Nu stoppen veel jeugdigen met schaatsen als hun snelheid te hoog wordt voor een 250 meter ijsbaan en ze ver moeten reizen naar een andere baan. Bij een 333 meter ijsbaan kan elke vereniging terecht met al zijn trainingsgroepen. Dit versterkt de saamhorigheid binnen de verenigingen. Alléén op 333 meter kunnen officiële wedstrijden georganiseerd worden.

 2. Bezoekersaantallen en exploitatie

Met een 333 meter ijsbaan is er gelegenheid de ‘krabbelbaan’ voor de jongere en beginnende schaatsers te vergroten, zodat er gelijktijdig meer schaatslessen gegeven kunnen worden.  Met de 333 meter variant kunnen we jaarlijks circa 19.000 extra bezoekers trekken. Daarmee wordt niet alleen een bijdrage geleverd aan doelen om meer mensen aan het bewegen te krijgen, het draagt ook bij aan een gezonde exploitatie van de ijshal. Ook de curlingsport kan worden verkend met de mogelijkheid van een 333 meter baan met krabbelbaan.

3Energieneutraal
Met het oog op de toekomst, bespaart een 333 meter baan in geld, tijd, files en milieu. Alléén met een 333 meter baan is de nieuwe ijsbaan energieneutraal.

Agenda (data onder voorbehoud, aan te vullen)
13/2     Kick-off 333m website
14/2     Start online acties
18/2     133 dagen voor 1 oktober! Start verkoop m2 ijs door schaatsverenigingen
28/2     Fundraising actie door ijsclub Zoeterwoude: kinderen zamelen geld in door zoveel mogelijk
gesponsorde rondjes te schaatsen
3/3       Fundraising actie door District Sassenheim
10/3     IHCL Arie Ravensbergen cup, fundraising actie
11/3     Zitten voor 333m, sportieve online actie
18/5     Start online loterij
22/9     Trekking online loterij

333 kids 4 333 kids 2 333 kids 1

No Replies to "Gezamenlijk persbericht: 333m.nl van start"