Contact

voorzitter@ihcl.nl (voor vragen specifiek voor de voorzitter)
penningmeester@ihcl.nl (voor al uw financiële vragen)
wedstrijdsecretariaat@ihcl.nl
secretaris@ihcl.nl (algemene vragen over IHCL)
ledenadministratie@ihcl.nl (voor vragen over ledenadministratie)

 

IHCL traint in de schaatshal LeidenVondellaan 41, 2332 AA Leiden.

De nieuwe ijshal komt eraan! De opening zal eind 2022 zijn. De ijshal komt op de Voorschoterweg in Leiden te staan.