Contact

voorzitter@ihcl.nl (voor vragen specifiek voor de voorzitter)
penningmeester@ihcl.nl (voor al uw financiële vragen)
wedstrijdsecretariaat@ihcl.nl
secretaris@ihcl.nl (algemene vragen over IHCL)
ledenadministratie@ihcl.nl (voor vragen over ledenadministratie)

 

IHCL traint in de schaatshal LeidenVondellaan 41, 2332 AA Leiden.